Günümüz piyasası artan bir rekabetçi ortama sahiptir. Piyasalarda var olan bu eğilim sebebiyle, birçok şirket gün geçtikçe daha çok faaliyet alanı dışındaki hizmetleri de temin etme yönüne girmişlerdir. Kendi faaliyet alanları dışında kalan bu hizmetleri ise işinin ehli, profesyonel şirketler aracılığıyla out source yapan şirket yöneticileri, bu şekilde hem yalnızca kendi işlerine odaklanmakta, hem de çok daha kısa sürede gelişerek kar paylarını arttırabilmektedir. Mali müşavirlik hizmeti de out source olarak temin edilebilir ve hizmet kapsamında anlaşmaya varılan bir mali müşavir şirket için çok ciddi yarar sağlayabilir.

mali-musavir-kimdir
Mali müşavirler kar oranlarınızın artmasına da yardımcı olabilen finansal uzmanlardır.

Mali Müşavir kimdir ve ne iş yapar?

Firma yahut gerçek kişilerin, finansal veya mali konularda ihtiyaç duyduğu cevaplar için danıştığı kişilere mali müşavir denir. Mali Müşavir olan danışmanın görevi; firma veya kişinin ihtiyaç duyduğu finansal analizleri ve bilgilendirmeleri rapor haline getirerek ilgili kişiye sunmaktır. Yasalar çerçevesinde firmaların kendi ihtiyaçları dışında mali müşavirlik anlaşmaları da zorunlu hale getirilmiştir ve mali idare kapsamında gerçekleşen her türlü alışverişlerde, tüm raporlamalarda bir mali müşavir kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

İşte bu noktada hazırlanması gereken tüm beyannameler, raporlar ve bildirgeler ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek mali müşavir için bir iş alanı oluşturmaktadır.

Siz saygı değer müşterilerimizin hem finansal hem de yönetsel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilmek adına, aşağıda belirttiğimiz hizmetleri Mete Mali Müşavirlik ve Denetim olarak outsourcing hizmetleri kapsamında sunmaktayız.

Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

Resmi Defterlerin Tutulması

Muhasebe ve Finansal Destek Hizmetleri

Muhasebe ve finansal destek hizmetleri kapsamında değişik sektör ve boyuttaki her türlü şirketin muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, resmi defterlerinin tutulması ve ilgili finansal-vergisel raporlama ihtiyaçlarının karşılanması yönünde profesyonel hizmet vermekteyiz.

Vergi Beyannamesi

• Vergi beyannamelerinin hazırlanması (Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV)
• Damga Vergisi Beyannamesi, Ba & Bs formlarının hazırlanması
• Vergi Beyannamelerinin Düzenlenmesi, ardından Kontrolü

Vergi beyannamelerinin hazırlanması ve kontrolü hizmetlerimiz, ilgili vergi hesaplarının sınırlı incelemelerini de kapsamaktadır. Mete Mali Müşavirlik ve Denetim olarak, siz değerli müşterilerimize vergisel yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda da yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda özellikle aşağıdaki hizmetlerimizi sunuyoruz:

 • Vergi Beyannamelerinin hazırlanması (Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV
 • Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba & Bs formlarının hazırlanması)
 • Beyannamelerin internet aracılığıyla vergi dairesine sunulması, tahakkuk ettirilmesi
 • Ödemelerin zamanında yapılması ile ilgili takip, müşterilerimize bilgi verilmesi
 • KDV iade listelerinin hazırlanmasının ardından ilgili birimlerle paylaşılması

Mali Müşavirlik

Mali müşavir finansal analizlerinizi kolaylaştırır ve karlılığınızı arttırmanızda yarar sağlar.

Bordro Hizmetlerimiz

Mali müşavirlik ile ilgili diğer bir konu olan personel bordrolarının hazırlanması ve bununla ilgili konularda da aşağıdaki hizmetleri sunarak işinizi kolaylaştırmaktayız.

 • Personel bordro hesaplamalarının yapılması,
 • Personele ödenecek tutarların belirlenmesi, ilgili banka talimatlarının düzenlenip hazır edilmesi ve ödemelerin takibi
 • Personele ait ücret bordrolarının e-mail ya da posta yolu ile iletilmesi
 • İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar ve sair tüm yasal özlük hakları hesaplamalarının yapılması
 • İşe başlayacak veya işten ayrılacak personelin ilgili yasal dokümanlarının hazırlanması
 • Aylık SGK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının çıkartılması
 • Aylık SGK bildirgelerine bağlı ödemelerin takibi konusunda müşterilerimize bilgi verilmesi
 • İş yeri SGK tescil işlemlerinin yapılması
 • E-bildirge şifre temini konusunda müşterilerimize destek olunması
 • Müşterilerimiz nezdinde yapılan bordro işlemlerinin kontrolü ve ilgili hususlarda danışmanlık hizmetinin verilmesi.

Mete Mali Müşavirlik ve Denetim, size aradığınız hizmeti sunmak için hazırdır.