Şirketler ve şahıslar vergilerini düzgün ve zamanlı şekilde beyan edip ödemek isterler, ne fazla ve ne eksik. Ancak bunu doğru ve tam olarak gerçekleştirmek pek de kolay değildir. Karmaşık ve anlaşılması güç vergi kanunlarının olduğu günümüzde, deneyim kazanmış uzman kişiler olmadan ihtiyaç duyulan kapsamlı vergi ödeme planlarını üretmek neredeyse imkansızdır.

Mete Denetim olarak bizler, müşterilerimizin sadece bir sonraki vergi beyannamelerine bağlı olarak değil, uzun dönemdeki finansal yapılarını göz önünde tutarak vergilendirmeye böylece bir bütün olarak bakarız. Uzun dönem vergi planlamaları yaparak vergisel manada mükellefi en avantajlı hale getirip böylece yasal vergi yükümlülüklerinizi en aza indirip, hedeflerinize ulaşmak için gerekli olan kaynakları daha kolay oluşturmanıza imkan sağlarız.

Sunmakta olduğumuz detaylı vergi hizmetlerimiz:

Vergi Denetimi ve Tam Tasdik Hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri
Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlama
Teşvik, İstisna, İndirim ve AR-GE Raporları
Özel Tüketim Vergisi Raporları
Özel Amaçlı Raporlar

Vergi İhtilafları

Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü

Vergi İnceleme Danışmanlığı

Vergi Davaları Danışmanlığı

Vergi Uzlaşmaları

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
Kurumlar Vergisi
Katma Değer Vergisi
Gelir Vergisi
Stopaj
Damga Vergisi
Veraset ve İntikal Vergisi
Emlak Vergisi
Yabancıların Vergilendirilmesi
Uluslararası Vergileme, Vergi Anlaşmaları
Vergi & Ar-Ge İstisna ve İndirimleri
Devlet Teşvikleri
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Planlaması / Şirket Yapılandırması

Hukuk Danışmanlığı

Ticaret Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku

Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşları

Şirket Yeniden Yapılandırma Birleşme & Devralmalar

Türk Ticaret Kanunu’na Uyum

Ticaret Hukuku Sözleşmeleri

Şirket Ticaret Sicil İşlemleri