İşletmeler piyasalardaki belirsizlikler ve sıkça yaşanan değişikliklerden dolayı, sürekli olarak beklenmedik tehlike veya fırsatlarla karşılaşmaktadırlar. Yaşamlarını sürdürebilmeleri ise bu tehlikelerden korunmaya ve fırsatları değerlendirebilmelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Öte yandan, sürekli değişen mali piyasa şartları karşısında bünyesinde stratejik çalışmalara yer vermeyen işletmelerin başarılı olma şansı ise neredeyse imkansızdır.

Stratejik yönetim konularının içinde yer alan, kriz yönetimi artık, işletmeler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Çünkü, kriz yönetiminden tam anlayışla yararlanıldığı taktirde, işletmeler beklenmeyen olaylara daha hazırlıklı olmakta ve olağanüstü beliren krizleri en az zararla atlatabilmektedir. Kriz yönetimi anlayışının, işletmeler tarafından kullanılmaya başlanması ile işletmeler belirsizliklere, olumsuz değişen piyasa şartlarına karşı daha çabuk refleks göstererek hazırlanabilmekte, kriz durumunun olumsuzlukları çok önceden önlenmekte, çalışanlar zor durumda kalmamakta, zaman kaybı en aza inmekte ve en önemlisi de işletmenin varlığı tehlikeye girmemektedir.

Bizler Mete Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri olarak aldığımız eğitimler, çözümleyerek önlemlerini aldığımız onca işletmelerden edindiğimiz tecrübelerle kriz yönetimi hakkında sizlerin karşılaştığı veya muhtemel karşılaşılabileceğiniz krizler için yanınızdayız.