Sunduğumuz başlıca denetim hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklarla sıralayabiliriz:

  • İç Denetim ve Danışmanlığı
  • Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
  • Denetim ve Danışmanlığı
  • Usulsüzlük ve Hile Denetimi Hizmetleri
  • Maliyet Kontrol Sistemleri
  • İç Kontrol Sistemlerinin Kurulumu
  • Şirket Yeniden Yapılandırılması
  • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı