Madde Madde Şirket Kurma Rehberi

Bir ticari alanda faaliyet gösteriyorsanız veya sektörde hizmet veriyorsanız, şirket kurmak yapmanız gerekenler arasındadır. Fatura kesme ve vergi ödeme yükümlülüğü getiren şirket kurma süreci, özellikle yeni bir işe başlayacak girişimciler için öncelikli bir konudur. Şirket kurmanın adım adım rehberini ve maliyetini öğrenmek için, şirket nasıl kurulur ve neler yapılmalıdır gibi soruları araştırabilirsiniz.

Şirket Kurma Süreci

Şirketler, bir veya birden fazla kişinin kar amacıyla oluşturduğu tüzel kişilikli yapılar olarak tanımlanabilir. Herhangi bir sektörde faaliyet göstermek üzere ürün veya hizmet sunmak amacıyla kurulabilirler. Sermaye, hedefler ve uzun vadeli amaçlar, bir şirketin kuruluş sürecinde her aşamada etkili olan unsurlardır.
Şirket kurma sürecinden bahsederken, öncelikle şirket türüne göre detaylandırılabileceğini belirtmek gerekir. Her şirket türü farklı kuruluş koşullarına sahip olabilir ve sağlayacakları avantajlar ile dezavantajlar da birbirinden farklı olabilir. Bu yazıda, genel anlamda şirketlerin kuruluş adımlarını ele alacak ve zaman zaman şirket türleri arasındaki farklara da değineceğiz.

Türkiye’de en yaygın olarak faaliyet gösteren 3 şirket türü şunlardır:

1.Şahıs şirketi
2.Limited şirket
3.Anonim şirket

Şirket Kurma Etapları Nelerdir?

Eğer kafanızda sizi heyecanlandıran bir iş fikri varsa muhtemelen bunu en kısa sürede nasıl hayata geçireceğinizi düşünüyorsunuzdur. Bahsedildiği üzere iş kurmanın şartları işletmenin türüne göre değişiklik gösterebilmekle birlikte genel kural olarak iş kurmanın aşamaları şu şekildedir:

1. Hangi işe başlayacağınıza karar vermek
2. Tüzüğü hazırlayıp MERSİS’e kaydedip onaylamak
3. MERSİS üzerinden şirketin olası vergi numarasının alınması
4. Ticaret Odasından şirketin kuruluşunu tescil ettirmesini isteyin
5. İmza sirkülerinin noterden alınması
6. Yasal belgelerin noter ve ticari sicil tarafından tasdiki
7.Vergi Dairesi işlemlerinin yürütülmesi. Bu aşamada şirket kuruluş beyanının doldurularak vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir. Şirketin vergi dairesine kaydı bu şekildedir.
8. Şirket kurmak için belediyeden faaliyet izni alınması
9. Sanayi kuruluşları Sanayi Odasına kayıt yaptırmak zorundadır. Şirketin türüne, faaliyet alanına ve diğer bazı durumlara bağlı olarak süreçte farklılıklar olabilir. Şirket kurarken alanın belirlenmesi, noter işlemleri, işyeri kiralanması ve iş planı hazırlanması en önemli unsurlardır.

Şirket Kurarken Aranan Belgeler

Şirket kurma sürecinde, gerekli belgelerin eksiksiz olarak toplanması önemlidir. Her şirket türü için gereken belgeler farklılık gösterebilir. Şahıs, anonim ve limited şirket kurulumu için talep edilen belgeler şunlardır:

Şahıs şirketi kurmak için gereken belgeler arasında; nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, iş yeri adresini gösteren kira sözleşmesi veya tapu belgesi, vesikalık fotoğraf, mali müşavire verilen vekalet, imza beyannamesi ve şahıs şirketi kuruluş formu bulunmaktadır.

Limited şirket kurulumu için gereken belgeler arasında; şirket kuruluş bildirim formu, ortakların ikametgah belgesi, ortakların vesikalık fotoğrafı ve kimlik nüshaları, sermayenin yatırıldığını gösteren belge, noterde imzalanmış sözleşme, şirket adresini gösteren kira sözleşmesi veya tapu belgesi, ortakların sermaye ve paylarını gösteren belgeler, oda kaydını gösteren beyannameler ve şirket yönetimini (müdür ve temsilciler) gösteren belgeler bulunmaktadır.

Anonim şirket kurulumu için verilmesi gereken belgeler ise; ana sözleşme onayı, her ortak için nüfus cüzdanı fotokopisi, her ortak için ikametgah belgesi, her ortağın imza beyannamesi, sermayenin yatırıldığını gösteren banka dekontu, şirket adresini gösteren belge, şirket temsilcisini gösteren belge, şirket unvanı, sermayenin %25’inin bloke edildiğini kanıtlayan banka yazısı ve oda kaydı belgesi yer almaktadır.

Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Şirket türüne bağlı olarak, şirket kurmanın avantajları farklılık gösterir. Şahıs, limited veya anonim şirket kurmanın her birinin diğerine göre bazı avantajları bulunmaktadır. Şirket kurmanın başlıca avantajları şunlardır:

Şahıs şirketleri, en hızlı ve az maliyetli olarak kurulabilen şirket türlerindendir. Özellikle yeni bir işe başlarken ve sermaye kısıtlılığıyla karşı karşıyaysanız, şahıs şirketi kurmak işleri hızlandırabilir. Ayrıca, işlem hacmi genellikle düşük olduğu için muhasebe ve mali danışmanlık masrafları diğer şirket türlerine göre daha az olabilir.

Limited şirketlerin en büyük avantajlarından biri, sabit oranlarda vergi ödemeleridir. Şahıs şirketlerinde ise kademeli vergi artışı söz konusudur. Limited şirketlerde, ortakların sorumluluğu sermayeleri ile sınırlıdır ve bu da kurumsal riskleri azaltır.

Anonim şirket kurmanın başlıca avantajları arasında, ortakların hisse devirlerini kolaylıkla yapabilmesi bulunmaktadır. Ortakların sorumluluğu yine sermayeleriyle sınırlıdır. Ayrıca, anonim şirketler için bono ve hisse tahvili çıkarmak da kolaydır ve bankalar tarafından diğer şirket türlerine göre daha prestijli görülürler.

Şahıs şirketlerinde kademeli vergi artışı başlangıçta avantaj sağlayabilir ancak zamanla dezavantaj yaratabilir. Anonim ve limited şirketler ise sabit bir vergi oranına tabidir, dolayısıyla zamanla bu oran değişmez. Sıfırdan bir marka oluşturmayı hedefleyen girişimciler, her şirket türünün avantaj ve dezavantajlarını bir mali danışmana danışarak iş planlarını oluşturmalıdır.

CategoryBlog
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Mete Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri © 2015
"İşinize değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: